Oharrak | Avisos | News


Dos grandes retiros de verano con Raphaël Doko Triet


Sesión de junio.

Del 23 de junio al 1 de julio.


 Sesión de julio.

del 4 al 12 de julio.


Información e inscripciones en: Templo Zen Seikyuji


Euskalherriko Zen Elkartea | Asociación Zen de Euskal Herria | Zen association of the Basque Country

Web-mapa | Mapa web | Site map