Haste-saioak
Iniciaciones
Introductions to zazen practice

Zazen praktikatzen hasteko saioen ordutegia
Horario de las iniciaciones a la práctica del zazen
Schedule of introductions to zazen practiceAstearteak | Martes | On Tuesdays | 19:15

OHARRA


Jantzi erosoa eramatea gomendatzen da, lotoan edo erdi-lotoan esertzeko modukoa; kolore beltzekoa edo ilunekoa izan dadila gomendatzen da, kolore argiek edota biziek zazen egiten duten gainerako pertsonen arreta erakar baitezakete, eta beraz, meditazioa eragotzi.


Zazen praktikatzen hasteko saioak doakoak dira.


Aldez aurretik harremanetan jarri dojo-arduradunarekin:
Jesus ECHEGOYEN (+ 34) 639 734 364


NOTA


Se recomienda ropa cómoda que permita sentarse en la postura del loto o medio loto, y de color negro u oscuro, dado que la ropa de colores claros o vivos contribuye a distraer la atención del resto de personas que practican zazen, dificultando con ello la meditación.


Las iniciaciones a la práctica del zazen son gratuitas.


Contactar previamente con el responsable del dojo:

Jesus ECHEGOYEN  (+ 34) 639 734 364


NOTE


We recommend wearing comfortable clothes which allow you to sit in the lotus or half-lotus posture, with black or dark colours, since bright-coloured or light-coloured clothes can distract the attention of the other people practising zazen, making the meditation difficult.

Introductions to zazen practice are free.

Please contact the responsible of the dojo beforehand:

Jesus ECHEGOYEN  (+ 34) 639 734 364 

Web-mapa | Mapa web | Site map